1

Tema: Krediti

Krediti za osnovna i obrtna sredstva, investicioni, refinansiranje... Koja banka je najpovoljnija, koja najbrža, gde su kamate najpovoljnije, pišite upravo ovde...