1

Tema: Ostali prozivodi

Akreditivi, garancije, pisma o namerama, eskont menica, šta to znači, kada se koristi, koja banka ima tu vrstu ponude?