1

Tema: Jednostranom otkaz kreidta od strane banke

Uzeo sam stambeni kredit u banci pre nekih 4 meseca, uskoro za mesec ili dva nameravam da dam otkaz na trenutnom radnom mestu, pa ću samim tim ostati bez redovne uplate ličnog dohodka na tekući račun. Nameravao sam da od usteđevine koju imam redovno uplaćujem na račun novac za rate, dok ne nađem drugi posao ili osnujem sopstvenu firmu.

Zanima me da li će banka otkazati kredit ako ja i dalje izmirujem sve obaveze prema njoj, mesečnu ratu, životno osiguranje i osiguranje nepokretnosti?

U Ugovoru u članu koji govori o razlozima zbog kojih banka jednostrano može da otkaze kredit stoji:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Član 13

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Banka, u slučaju neizmirenja ovim Ugovorom preuzetih obaveza od strane Dužnika, ima pravo da, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, jednostrano otkaže ovaj Ugovor a naročito u slučaju kada:

a) Dužnik ne plati o dospelosti bilo koju obavezu koju ima prema Banci po ovom Ugovoru

b)Dužnik pisanim putem ne obavesti Banku o promenama adrese prebivališta, promeni poslodavca kao i o svakoj drugoj promeni ličnih podataka odnosno ako Dužnik izvrši povredu bilo koje drzge obaveze preuzete ovim Ugovorom a naročito obaveza preuzetih članom 6. i članom 9. ovog Ugovora

c) Dužnik, na tekući račun otvoren u Banci, prestane da ostvaruje redovna mesečna primanja po osnovu radnog odnosa i / ili drugom pravnom osnovu a Banka se, shodno stavu 6.2 ovog ugovora ne opredeli da iskoristi svoje diskreciono pavo na naplatu ugovorne kazne"

.
.
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brine me obaveza pod c) i delimično pod b)

Ugovorna kazna koja se spominje je 1000 din mesečno. Mogu da prekucam i taj deo ako će značiti.


Kakva je praksa Banke, u ovom slučaju Societe Generale Srbija? Da li ću biti u problemu da vratim ceo kredit odjednom, kada prekinem radni odnos ili će Banka biti zadovoljna dok god otplaćujem kredit redovno bez kašnjenja?

Hvala unapred!!!

Zaista bi mi značio bilo kakav savet na ovu temu, što je pre moguće.

Pozdrav!

2

Re: Jednostranom otkaz kreidta od strane banke

moj brat je uradio upravo to sa alfa bankom imao, i vec godinu i kusur nema primanja, cak je otisao iz zemlje, ali nema problema buduci da na racunu uvek ima para kada treba da skinu ratu i to je to .. izgleda da je za ove iz banke to dovoljno, ne znam da li ih je on obavestavao o promeni statusa ...

3

Re: Jednostranom otkaz kreidta od strane banke

Hvala za odgovor!

I ja pretpostavljam da je tako...uporedio sam svoj ugovor sa ugovorm u Intesi i moram priznati da je kod mene bar duplo vise razloga navedeno zasto banka moze da otkaze kredit.

Ako neko ima jos iskustva ili neku internu informaciju molio bih da je napise ovde

4

Re: Jednostranom otkaz kreidta od strane banke

Ćuti i ne javljaj se. smile Šalim se, naravno.
Ako nemaš nikakvih zahteva da menjaš uslove kreditiranja, banka neće reagovati. Ja sam zvanično bio bez posla 3 godine i niko me nije dirao. Obaveze sam izmirivao zahvaljujući radu na crno. Doživeo sam da mi samo ukinu dozvoljeni minus zbog toga što im nisam odneo potvrdu o primanjima.