1

Tema: bamkarska tajna

Vojvođanska Banka ad N.S. mi već godinu dana , ne mojom greškom šalje izvode sa računa nekog lica putem e -maila. u dnu poruke piše i ovo.

Odricanje od odgovornosti u vezi sa elektronskom poštom Grupe Nacionalne banke GrčkeOva poruka namenjena je isključivo primaocu/primaocima.Ako se ne nalazite na spisku predvidjenih primalaca, obaveštavamo Vas da je objavljivanje, kopiranje, distribuiranje ili preduzimanje bilo kakve aktivnosti u vezi sa sadržajem tih informacija strogo zabranjeno.

Obavestio sam glavnu filijalu ove banke u Kragujevcu u pismenoj formi ( zavedeno) o tome i pozvao u moj stan da se uveri o tome i dokumenta preuzme ili uništi , jer u svojoj privatnosti ne želim da držim bankarsku tajnu , odgovornost i obaveze koje iz nje proizlaze.

Obavestio sam i  office@voban.groupnbg.com i regionalnog menađera putem e maila.
prošlo je više od mesec dana , a odgovora nema.
Pitam se da li samo ja mogu imati sankcije po krivićnom zakoniku ili bi i banka morala da uloži svoje napore da me oslobodi odgovornosti.Zakoni njenu neaktivnost po pitanju čuvanja poslovne tajne  svog klijenta ne sankcionišu u ovom slučaju , a iskazivanje neprofesionalnog odnosa prema nastaloj situaciji mogu da se okače mačku o rep.

pitanje 2.
Neko je telefonom( fiksni) obavestio moju majku (89 godina ) da ja imam navodni dug i ako ne odem narednog radnog dana u banku da če me prijaviti kreditnom birou.Pri tom se predstavio kao službenik jedne filijale Vojvođanske Banke. Proverom stanja u banci potvrđeno je da imam oko 1800.00 dinara duga na ime održavanja računa , što je kasnije kroz razgovor sa z. direktora filijale anulirano.Pitam se da li je odavanje činjenice da sam u minusu bankarska tajna ( izgleda da nije) ali saopštavanje takve informacije trečem licu ( mojoj majci , koja se pri tom jako uzrujala) je van svakog odnosa banka-klijent. Koja su moja prava po pitanju prigovora , tužbe , obeštečenja , .... ( predstavnici banke nisu iskazali ni žaljenje a  kamoli izvinjenje , što me je jako začudilo ,,,).
sada ovo prerasta u pitanje br 3.
Po ovome sam uložio i zavedeni prigovor u pisanoj formi  u gl. fil. ali on nije prosleđen u razmatranje jer nisam prihvatio da pokažem svoju ličnu kartu u cilju identifikacije jer z. direktora nijednim propisom banke , ugovorom ili zakonima R.S. nije ovlaščeno lice da bi mi tražilo l.k. na uvid u postupku podnošenja prigovora. Nije mi odgovoreno ni posle dva meseca iako sam mu objašnjavao da sam to mogao da učinim i putem PTT , a ni N.B.S. mi to ne traži. Zbog ovoga sam izgubio 3 meseca , a sada čekam odgovor N.B.S.

2

Re: bamkarska tajna

građanin Kragujevca napisao/la:

Vojvođanska Banka ad N.S. mi već godinu dana , ne mojom greškom šalje izvode sa računa nekog lica putem e -maila. u dnu poruke piše i ovo.

Odricanje od odgovornosti u vezi sa elektronskom poštom Grupe Nacionalne banke GrčkeOva poruka namenjena je isključivo primaocu/primaocima.Ako se ne nalazite na spisku predvidjenih primalaca, obaveštavamo Vas da je objavljivanje, kopiranje, distribuiranje ili preduzimanje bilo kakve aktivnosti u vezi sa sadržajem tih informacija strogo zabranjeno.

Obavestio sam glavnu filijalu ove banke u Kragujevcu u pismenoj formi ( zavedeno) o tome i pozvao u moj stan da se uveri o tome i dokumenta preuzme ili uništi , jer u svojoj privatnosti ne želim da držim bankarsku tajnu , odgovornost i obaveze koje iz nje proizlaze.

Obavestio sam i  office@voban.groupnbg.com i regionalnog menađera putem e maila.
prošlo je više od mesec dana , a odgovora nema.
Pitam se da li samo ja mogu imati sankcije po krivićnom zakoniku ili bi i banka morala da uloži svoje napore da me oslobodi odgovornosti.Zakoni njenu neaktivnost po pitanju čuvanja poslovne tajne  svog klijenta ne sankcionišu u ovom slučaju , a iskazivanje neprofesionalnog odnosa prema nastaloj situaciji mogu da se okače mačku o rep.

pitanje 2.
Neko je telefonom( fiksni) obavestio moju majku (89 godina ) da ja imam navodni dug i ako ne odem narednog radnog dana u banku da če me prijaviti kreditnom birou.Pri tom se predstavio kao službenik jedne filijale Vojvođanske Banke. Proverom stanja u banci potvrđeno je da imam oko 1800.00 dinara duga na ime održavanja računa , što je kasnije kroz razgovor sa z. direktora filijale anulirano.Pitam se da li je odavanje činjenice da sam u minusu bankarska tajna ( izgleda da nije) ali saopštavanje takve informacije trečem licu ( mojoj majci , koja se pri tom jako uzrujala) je van svakog odnosa banka-klijent. Koja su moja prava po pitanju prigovora , tužbe , obeštečenja , .... ( predstavnici banke nisu iskazali ni žaljenje a  kamoli izvinjenje , što me je jako začudilo ,,,).
sada ovo prerasta u pitanje br 3.
Po ovome sam uložio i zavedeni prigovor u pisanoj formi  u gl. fil. ali on nije prosleđen u razmatranje jer nisam prihvatio da pokažem svoju ličnu kartu u cilju identifikacije jer z. direktora nijednim propisom banke , ugovorom ili zakonima R.S. nije ovlaščeno lice da bi mi tražilo l.k. na uvid u postupku podnošenja prigovora. Nije mi odgovoreno ni posle dva meseca iako sam mu objašnjavao da sam to mogao da učinim i putem PTT , a ni N.B.S. mi to ne traži. Zbog ovoga sam izgubio 3 meseca , a sada čekam odgovor N.B.S.

Nema odgovornosti ako mejlove dobijate greškom, tj mimo svoje volje. Bio bi problem da informacije iz tih mejlova objavljujete javno.

Banka ne sme trećem licu odavati tajne iz ugovornog odnosa sa klijentom, pa ni majci klijenta. Moguće je podneti tužbu za nekakvo obeštećenje, ali se postavlja pitanje kakvu je štetu taj postupak banke Vama napravio.

LK nije potrebna radi ulaganja prigovora, obzirom da se isti može poslati poštom ili mejlom. Moguće je da su službenici banke uradili to iz neznanja (ima ga dosta po bankama) ili iz namere da produže proces prigovoranja i odgovora.